Уникредит Булбанк

Инвестиционен кредит "Ново оборудване" от УниКредит Булбанк е предназначен за всички медицински лица, които имат нужда от закупуване на специално оборудване за техния кабинет.

Сред предимствата на кредита са високият процент на финансиране, както и предоставеният дълъг период за погасяването му.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредит "Ново оборудване" предоставя на клиента финансиране на до 85% от размера на закупеното от него ново оборудване. Кредитополучателят може и да се възползва от допълнително предоставената му възможност да му бъдат осигурени и разходите за транспорт, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвестицията.

Валутата на инвестиционния кредит може да бъде в лева или евро. Срокът за погасяването му зависи от състояноето на закупеното оборудване. Клиентът трябва да погаси кредита до 7 години, когато закупува ново оборудване и до 5 години - при покупка на употребявано.

Като обезпечение за получената сума клиентът може да избере дали да направи залог на закупуваното оборудване или да ипотекира притежаван от него недвижим имот.

Предназначението на инвестиционен кредит "Ново оборудване" е финансиране на най-подходящото за всеки медицински кабинет оборудване. Мотото на инвестиционния кредит е "Когато старата техника създава проблеми... имаш възможност за нова". Полученото финансиране може да бъде използвано за заплащане на апаратура, както и за осигураване на специализирано обзавеждане на медицинския кабинет на клиента.

Кредитополучателят може да употреби получената сума и за спабдяване на своя кабинет с нужното му специализирано софтуер или хардуер оборудване. Инвестицията е предназначена също и за финансиране на специализирани инструменти.

Клиентът може да кандидатства и за получаване на кредитна карта за медицински лица с лимит до 10 000 лв., както и за овърдрафт за закупуване на консумативи с възобновяем лимит до 5 000 лв. и лихва само върху използваната сума и период. Също така, за кредит "Нов кабинет", с финансиране на до 75% от стойността имота, служещ за обезпечение.