Търговска Банка Д

Кредит „Наш дом“ е предоставян при промоционални условия, валидни до 31 декември 2016 г., като при погасяване редовно на вноските по кредита е осигурен бонус до 2% от лихвата за първите 5 години.

Предимствата на кредита включат изгодните лихвени проценти, възможността за избиране на срок за погасяване според нуждите на клиента, както и включените към него бонуси.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитополучателят може да използва кредит „Наш дом“ за покупка на жилище; за ремонт или довършителни строителни работи на жилищен имот; както и, за да рефинансира други свои жилищени кредити. Размерът на получаната сума може да бъде до 100% от стойността на имота, като това не трябва да бъде повече от 85% на възприетата от банката пазарна стойност на недвижимия имот, което е определяно според неговото състояние и местоположение. Срокът за погасяване на кредита е максимален - до 35 години. Клиентът може сам да определи в какъв срок да го погаси, според своите нужди и възможности. Валутата на получената сума може да бъде в лева или евро.

Кредитът предоставя на клиента фиксирана лихва за първата година от 4.95%, независимо от срока и валутата на кредита. Този процент се запазва независимо от валутата на кредита и е валиден при условие, че клиентът получава своята работна заплата по сметка в банката, превежда сума в размер на 150% от месечната си вноска, издаде своя кредитна карта в банката и заплаща две от своите комунални услуги през банката.

През останалия период на кредита лихвата е плаваща при погасителен план до 35 години. Плаващите лихви на кредита са базирани на 6-месечен Euribor или 6-месечен Софибор, като лихвените условия са еднакви при кредити в лева и в евро.

Когато жилищният кредит е отпуснат при ограничена отговорност до размера на обезпечението, годишният лихвен процент е увеличен с 1 процентен пункт. Като обезпечение за кредита служи ипотека на недвижимия имот, който е предмет на сделката. Имотът трябва за бъде застрахован чрез Застраховка имущество.

Като допълнителен бонус при получаване на жилищен кредит "Наш дом", клиентът получава кредитна карта MasterCard, чийто кредитен лимит е до 5% от размера на кредита, при условие, че това не е повече от 5000 лева.