Първа Инвестиционна Банка

Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" от Fibank осигурява на клиента фиксирана лихва за първите 3 години

Полученото финансиране може да достигне до 90%, при освобождаване от редица такси

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Специалните условия на кредита включват освобождаване от такса за кандидатстване, както и от комисионни за отпускане и управление на кредита. На клиента са предоставени преференциални условия при рефинансиране на жилищен/ипотечен кредит от друга банка.

Максималната стойност на кредитиране е до 90% от пазарната стойност на имота при кредит за закупуване на недвижим имот; и до 80% - при кредит за текущи нужди. Всеки студент, който е одобрен за ипотечен кредит "Право на избор", може да ползва и гратисен период до 36 месеца, в рамките на който изплаща само дължимата лихва, без да изплаща главница.

Лихвеният процен по кредита е мин. 4.50% фиксирана годишна лихва за първите три години; мин. 4.90% плаваща лихва за останалия период на кредита при превод на декларирания доход по разплащателна сметка в банката, ползване на кредитна карта и регистрация за плащане на комунални услуги за поне една битова сметка.

Валутата на кредита е определена в лева или евро. Предназначението е закупуване на недвижим имот или за покриване на текущи нужди на клиента. Срокът за погасяване на задължението е в зависимост от предназначението на кредита: при закупуване на недвижим имот - до 35 години; за покриване на текущи нужди - до 30 години.

Кредитът е многоцелеви, с гъвкави условия, изгодна лихва и дълъг период за погасяване, като клиентът може да се възползва и от допълнителните екстри към него като лихвения бонус при коректно обслужване за 12 месеца, избор на лихвена база след първите 2 години фиксиран период, гъвкавият погасителен план - овърдрафт и възможността за ползване на гратисен период на всеки 5 години.