Уникредит Булбанк

От банката предлагат на своите клиенти безконтактни кредитни и дебитни карти с логото на Visa и MasterCard.

Револвиращите кредитни карти Visa Classic и МasterCard Standard могат да бъдат получени без поръчители, без гаранционен депозит и неснижаем остатък по картата, както и без изискване на такси за издаване и преиздаване.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При взимане на кредитна карта, клиентът получава безплатна застраховка „Помощ при пътуване и злополука на притежателите на банкови карти” от Дженерали Застраховане. При разплащане с картата, той получава и възможността за участие в промоционални кампании и томболи на Visa и MasterCard.

Кредитна карта Visa Classic/МasterCard Standard е персонална, с уникален номер и защитена с чип и магнитна лента. Освен това, предоставя функционалностите на безконтактното разплащане, с възможността за разплащане на стоки и услуги за малки суми само чрез докосване на картата до ПОС-устройство; също за плащане на стоки и услуги в интернет, както и без физическо наличие на картата - така наречените МОТО транзакции.

Кредитният лимит е от 500 до 10 000 лв. Валидността на картата е 4 години, а на кредитния лимит - 2 години. Месечният лихвен процент при ползване на картата е 1.60%. Валутата може да е лева, евро или щатски долари.

Минималната погасителна вноска е фиксирана и с размер 3%, а крайният период за погасяване е 15 число на месеца. Погасяването може да стане директно по картовата сметка или автоматично чрез друга сметка.

Клиентът получава безплатно месечно извлечение по e-mail и напомнящ SMS. Има възможност за издаване на допълнителни карти към основата и за довнасяне на собствени средства.

Предоставените от банката безконтактни дебитни карти са V PAY, MasterCard, Visa Classic и Visa Electron.