БНП Париба

Онлайн кредитите на БНП Париба позволяват на клиента да планира по-лесно своите лични проекти с осигуряване на суми до 70 000 лв., според предназначението на кредита.

Клиентът е с фиксирана лихва за целия период и с възможност на избор размера на месечната вноска.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

С получената сума той може да избере да финансира покупка на автомобил, да осъществи външно и вътрешно обновяване на дома си, да закупи продукти за по-добро прекарване на свободното си време, както и да осъществи всякакви други свои планове или лични цели.

Условията на кредита са изключително изгодни. На клиента е осигурена фиксирана лихва за целия период на кредитa. За по-лесно планиране на средствата си, той има възможността сам да определи размера на вноските си.

Всички условия на договора за онлайн кредит са му обяснени, без да остават скрити от клиента такси и комисионни. За спестяване на времето на клиента, той може да се възползва от улеснения процес при кандидатстване за онлайн заем.

Той получава също незабавен отговор дали е одобрен за кандидатстваната от него сума. За получаване на заема не са нужни поръчители или допълнителни документи.

Клиентът може удобно и бързо да кандидатства за кредита, като може да направи това по определения за връзка телефон или да заяви изискваната от него сума онлайн. Той може да се присъедини също така към специалната програма за лоялни клиенти.

Онлайн кредитите на банката са няколко вида. Предлаганите заеми – Кредит за ремонт и освежаване на дома, автокредит „Нова“, автокредит „3+“, кредит за свободното време и кредит за друго, представят на клиента различни условия.

Предвидените суми, както и срокът за изплащането им, са различни за всеки кредит. Например, при Автокредит „3+“ размерът на заема е от 1 500 до 70 000 лв., а срокът за неговото погасяване е от 6 до 96 месеца. Клентът може да получи изключително бързо и лесно всеки от тези кредити, като го планира според собствените си възможности.