КредиЛенд

Бързият ипотечен кредит на Кредиленд представлява нов продукт, който предлага на клиента потребителски кредит срещу договорна ипотека, с размер до 18 000 лв.

Главно предимство за кредитополучателя е, че той сам може да избере размера на своите вноски, както и кога да бъдат те изплащани в период до 24 месеца

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При ипотечния кредит на Кредиленд клиентът има възможността сам да изготви своя погасителен план, в зависимост от това колко и кога иска и може да плаща.

Ипотечният кредит предоставя възможност за изтегляне на заем в размер от 3000 лв. до 18 000 лв., които могат да бъдат изплатени в срок между 6 и 24 месеца, при ГПР 117%. Условие за кандидатстване за кредита е обезпечаването на заема с недвижим имот, върху който няма тежести. Клиентът може да кандидатства за ипотечен кредит, като посети някой от офисите на Кредиленд, обади се на кредитния си консултант или на посочен номер за въпроси относно кредита.

При положение, че кандидатът е одобрен за получаване на исканата от него сума, той следва да получи парите по посочена от него банкова сметка. Клиентът трябва след това да изплаща вноските по заема по банков път – от банкова сметка, посочена в договора за кредита.

За всяко извършено от него плащане той следва да получи, на посочен от него телефон за контакти, SMS, в който са отразени сумата и датата на направената от него вноска. Кандидатстването за ипотечния кредит става онлайн, в специално поле, наречено „Кандидатствай за ипотечен кредит“ в което, чрез притегляне на стрелката, може да посочи желаната от него сума на кредита, периодът, в която смята да го погаси, като уебсайтът има настройката да изчислява автоматично месечната вноска, както и годишният процент на разходите и общата сума на кредита.

Клиентът на Кредиленд може да проверява състоянието на кредита си единствено въвеждайки номера на кредита и ЕГН-то на титуляра в определено за това поле, поместено в горния ляв ъгъл на сайта. Той може да получи също така безплатна финансова консултация на посочения телефонен номер за контакт или като се свърже On-line със сътрудник на Кредиленд.