Кредит Груп

Предоставеният от финансовата институция Кредит Груп бърз кредит е предназначен за осигуряване на оборотни средства за бизнеса на клиента при всяка неотложна необходимост, без необходимост от обезпечение

Сред предимствата на кредита е възможността за бързото му усвояване до 5 дни, както и освобождаването от изискване за обезпечение.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Бизнес кредит е бърз кредит за осигуряване на оборотни средства за бизнеса на клиента при всички непредвидени нужди. Кандидатстването за кредита става бързо и удобно, чрези изпращане на запитване онлайн, в което клиентът попълва името на своята фирма и своите лични данни.

След като е изпратил искането за кредит, той получава отговор в рамките на 24 часа дали е одобрен за него, като при това е освободен от такса за кандидатстване и разглеждане на документите му. Консултантите на финансовата институция отговарят за подготвяне на нужните за получаване на кредита документи.

Бизнес кредита на Кредит Груп е отпускан без изискване за обезпечение, като може да бъде получен според притежаваните от дружеството активи, неговото кредитно състояние и други.

Размерът на кредита може да бъде от 2000 до 5000 лева, а срокът за неговото погасяване е до 24 месеца след получаването му. Усвояването му става по банков път, само за един работен ден, след подписване на договора за вземането му.