Пиреус Банк

Бизнес кредит "Плюс" на банка Пиреос е предназначен за предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити, с финансиране на до 500 000 лв.

Атрактивните условия на бизнес кредита включват възможността за получаване на големи суми, с предоставен дълъг период на изплащането им и допълнителни промоции към тях според вида на кредита.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Първият вариант на "Бизнес Плюс" е предназначен за предоставяне на оборотни средства. Размерът на получената сума може да бъде от 50 000 до 500 000 лева. Валутата на кредита е според избора на клиента в лева или евро.

Лихвеният процент е фиксиран – от 6,75% за кредити в евро и 7,5% за кредити в лева. Целта на бизнес кредита е предоставяне на оборотни средства. Обезпечението за получената сума се определя по договаряне с клиента.

Съотношението на заема към стойността на актива се определя според ипотека на недвижимо имущество, като клиентът получава максимум 70% от пазарната му оценка. Условие за усвояване на кредита е оценка на недвижимото имущество. След кандидатстване за Бизнес Плюс, клиентът получава отговор за одобрението му в период от 10 дни. Срокът за изплащане на получената сума трябва да бъде до 2 години след получаването му.

Промоционалните условия на кредита включват улесняване на електронното банкиране чрез получаване на безплатно e-token устройство. Клиентът също така е освободен от такса за издаване на кредитна карта VISA Business с използване за една година. Като бонус за редовните бизнес клиенти е предоставената отстъпка в лихвения процент на кредита с 0.25% също за една година. Това става при условие, че предходната година получателят на кредит е запазил средно 10% от кредитната си експозиция в депозити.

Кредит Бизнес Плюс инвестиционен кредит предоставя на клиента същата сума като този за оборотни средства - от 50 000 до 500 000 лева или тяхната равностойност във валута евро. Лихвеният процент за първата и втората година от използване на кредита е фиксиран, а за останалия период - плаващ.

Целта на този кредит е осъществяване на инвестиционни проекти. Срокът за одобрение на кредита е до 10 дни. Обезпечението по полученото финансиране е по договаряне като клиентът получава максимум 70% от пазарната оценка на ипотекираното в полза на банката имущество.

Предоставеният бонус към кредита за инвестиционни проекти е същият като при този за оборотни средства, но условието е, че при държене на средно 10% от кредитната си експозиция в депозити през първите две години от кредита, клиентът получава отстъпка в лихвения процент с 0.25%, която важи за следващия период на кредита. Срокът за ползване на инвестиционния кредит е изключително дълъг - до 10 години. Условие за неговото усвояване е представяне на изисквани от банката документи от страна на клиента.

Промоционалните условия включват използване на овърдрафт по разплащателна сметка в размер до 10 000 лева. Погасяването на получената сума се осъществява всеки месец, съгласно погасителния план.