Societe Generale Експресбанк

Предложеният от Сожелиз атрактивен финансов лизинг - Optimal leasing, предоставя на клиента максимално удобство.

Лизингополучателят получава оферта от Toyota, като му е предложено най-ефикасното за него решение за закупуване на нов автомобил от сътрудничеството между Сожелиз и Allianz.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

От лизинговото дружество Сожелиз България предлагат финансиране на леки автомобили. Продуктите на лизинг могат да бъдат получени от местни юридически лица – малки и средни фирми, включително и големи корпоративни клиенти.

Получатели на лизинг могат да бъдат също физически лица и практикуващи свободни професии. Клиентът може да получи финансов лизинг за закупуване на нов автомобил, който важи за всички марки на пазара. Срокът за изплащане на лизинга може да бъде от 1 до 5 години. Условията включват самоучастие от страна на клиента в размер на не по-малко от 10% от стойността на продукта.

Лизингополучателят може да кандидатства и за получаване на оперативен лизинг.
Предлаганата оферта включва изключително нисък лихвен процент и съобразени напълно с нуждите на клиента ниски месечни вноски. Срокът на получения лизинг може да бъде от 1 до 5 години.

Лизингополучателят може да избере между няколко варианта за изплащане на полученото от него финансиране - внасяне на 10% от първоначалната вноска и след това изплащане на стандартни остатъчни стойности; първоначална вноска 15% от стойността на продукта в комбинация с високи остатъчни стойности и изплащане на лизинга до 4 години; и внасяне на 20% първоначална вноска при високи остатъчни стойности и период на лизинга от 5 години. Когато клиентът избере период за изплащане на лизинга от 5 години, му е гарантирана остатъчна стойност до 30%.

Toyota Optimal Leasing предоставя на клиента избор на различни модели коли, като той може да се запознае с условията при получаване на всяка от тях, както и с актуалната оферта за месечна вноска по лизинга, в приложените в сайта на лизинговото дружество ценови листи.