Интернешънъл Асет Банк

"Асет револвираща кредитна карта" може да бъде стандартна и златна, като осигурява безплатна застраховка при пътуване и гратисен период от 45 дни

Картата е издавана и преиздавана безплатно, като осигурява кредитен лимит до 10 000 лв.

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Асет револвираща кредитна карта е издавана безплатно. На картодържателя е гарантирана висока степен на защита с персонален ПИН код и вграден в картата чип. Непосредствено след издаване на картата, той получава 45-дневен безлихвен гратисен период. Клиентът получава незабавен достъп до всеки постъпил превод по картовата си сметка чрез безплата услуга Issuer Online.

Размерът на кредитния лимит е до 10 000 лв., или съответствието на сумата в евро. Когато клиентът пазарува или тегли пари, годишният лихвен процент на кредитната му карта възлиза на 17%. При взимане на кредитна карта MasterCard Gold лихвеният процент при покупки и теглене в брой е 15%.

Той получава гратисен период до 45 дни за транзакции, определени с общото название „Плащане на стоки и услуги". Клиентът погасява своето задължение всеки месец на 15-то число. Минималната погасителна вноска възлиза на 5% от формираните по картата задължения, увеличени с начислените лихви за базовия месец, както и просрочени лихви и главница (ако има такива), но не по-малко от 30 валутни единици.

Осигурени са му удобство и бързина чрез автоматично превалутиране на плащанията във валутата на личната му разплащателна сметка. На картодържателя е гарантирано сигурно електронно банкиране за справки, транзакции, наличности по салда и други услуги чрез електронно банкиране. Повече за предимствата при ползване на кредитни карти можете да научите в раздела "Често задавани въпроси".