БНП Париба

Новото предложение на БНП Париба за автокредит осигурява фиксирана лихва от 6,9% за избрани от клиента суми и срокове.

Онлайн Автокредит „3+" на БНП Париба е предназначен за покупка на автомобил над 3 години от датата на първа регистрация.

Средно (5 votes)
Повече Информация: 

Клиентът може веднага да получи новия си автомобил като по такъв начин си спести допълнителните плащания по прехвърляне собствеността. Кандидатстването за него става само чрез представяне на лична карта и шофьорска книжка, при осигурени гъвкави условия на изплащане.

Автокредитът е подходящ за финансиране на автомобили на стойност от 1 500 до 70 000 лева. Срокът за изплащане на полученото финансиране е от 6 до 96 месеца. При получаването му не се изисква самоучастие и превод на работна заплата.

Като ново условие към кредита е предоставена възможността за получаване на допълнителна сума за финансиране на останалите разходи: данъци, такси по регистрация, ремонтни дейности и др. Размерът на тази сума се определя от цената на автомобила и достига до 2000 лв. при автомобил на стойност над 6000 лв.

Автокредит „3+" осигурява на клиента фиксирани лихва през целия период - от 6,9%. Той има възможността сам да определи размера на вноската. Кредитът е предоставен без скрити такси и комисионни. Изисквана е такса ангажимент, възлизаща на 2% от размера на кредита.

Клиентът има възможността и за сключване на застраховка при преференциални условия: „Защита на плащанията”, за допълнителна сигурност в случай на безработица болничен или други нежелани събития, „Комбинирана защита”, за изплащане на кредита при непредвидени обстоятелства и застраховка на автомобила, като има възможността сам да избере застрахователя. Кредитът може да бъде получен лесно и бързо, чрез кандидатстване онлайн.