БНП Париба

Предоставено е специално предложение за получаване на автокредита с фиксирана лихва от 6,9% за избрани суми и срокове.

Автокредит „Нова“ е предназначен за покупка на нов автомобил до 3 години от датата на първа регистрация.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредитът може да бъде получeн лесно и бързо онлайн при предоставени прозрачни условия и индивидуален подход към клиента, без изискване за самоучастие и други обезпечения.

Автокредита предоставя на клиента възможността веднага да стане собственик на новия си автомобил, като това му спестява от допълнителните плащания по прехвърляне на собствеността. При изплащането на кредита е осигурена възможността клиентът сам да определи размера на месечните вноски по него. Лихвата е фиксирана през целия период на заема и започва от 6,9%. Размерът на кредита е от 1 500 до 70 000 лв. Срокът за изплащането му може да бъде от 6 до 96 месеца. Дължима е такса ангажимент 2% от размера на кредита.

Автокредит „Нова“ може да бъде получен без самоучастие и без изискване за поръчители и превод на заплата. При изплащането му клиентът може да се възползва и от допълнително предложените му застраховки "Защита на плащанията" и "Комбинирана защита", както и да сключи по избор застраховка на автомобила при желания от него застраховател.

Друго предимство на кредита е възможността да бъде получено и допълнително финансиране за покриване на разходи като данъци и такси по регистрация на автомобила.