Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредит "КЕШ” представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката, без ограничения в размера и срока

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
30 000 лв

Потребителският кредит може да бъде получен в размер от 30 000 лв., за срок до 10 години и предварително одобрение само за 2 часа

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
50 000 лв.

Потребителски кредит "Професионалист" от Fibank вече се предлага с предварително одобрение до 2 часа и в размер до 50 000 лв.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Кредит "Замразени пари" на Fibank е потребителски кредит, предоставен срещу залог на парични средства.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" от Fibank осигурява на клиента фиксирана лихва за първите 3 години

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според внесени собствени средства

Кредитните карти с неснижаем остатък на Fibank са банкови карти, при които клиентът ползва своите собствени средства, за да се разплаща в търговски обекти

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Кредитни карти Diners Club са различни видове, с револвиращ кредитен лимит и осигуряват членство в престижния клуб на Diners Club International

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Кредитната карта "MasterCard YES" е издавана безплатно и позволява на клиента да се разплаща навсякъде по света, в Интернет, както и безконтактно.