Societe Generale Експресбанк

Жилищен кредит "Мост" е предназначен за закупуване на ново жилище, паралелно с продажбата на собствен имот на кредитополучателя, с осигурено финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище.

Societe Generale Експресбанк

Депозитът с нарастващ лихвен процент е предназначен за индивидуални клиенти при предоставен гъвкав срок, растящата доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца и възможност за допълнително внасяне на суми през първото шестмесечие.

Societe Generale Експресбанк

Депозит "Гарант" осигурява на клиента фиксиран годишен лихвен процент за избрания от него срок, а при предсрочното му прекратяване може да бъде запазена част от лихвата. Клиентът има възможността да довнася суми в деня на падеж при подновяване на депозита.

Societe Generale Експресбанк

„Темпо капитал” е депозит на Societe Generale Експресбанк, предназначен за юридически лица, при осигурени атрактивни условия и гъвкавост, като срокът му може да бъде определен в зависимост от нуждите на предприятието.

Societe Generale Експресбанк

Депозит „Максима капитал” е срочен депозит за по-дълъг период от време, при който лихвите са изплащани авансово. Предназначен е за фирми, застрахователни компании и пенсионни фондове.

Societe Generale Експресбанк

Жилищният кредит е предоставен с промоционална лихва за първите 2 години и период за изплащане до 30 години.

Societe Generale Експресбанк

Револвиращата кредитна карта с лимит до 20 000 лв. може да бъде издадена като класическа или златна карта с логото MasterCard или Visa, като е предоставена с допълнителни услуги и застраховки и гратисен период за покупки до 45 дни.

Societe Generale Експресбанк
Макс кредит: 
200 000 лв

Потребителски кредит "Фортисимо" предоставя на клиента възможност за получаване на финансиране срещу обезпечение с паричен депозит в лева или друга валута.

Societe Generale Експресбанк
Макс кредит: 
Според нужната сума

Жилищният кредит на Societe Generale Експресбанк осигурява на своите клиенти фиксиран лихвен процент за първите 10 години от използването му.