Societe Generale Експресбанк

Нецелеви студентски кредит, предназначен за осигуряване на средства за студента, предоставен при промоционални лихвени условия, валидни в периода между 01.08.2016 г. – 30.12.2016 г.

Кредитът може да бъде получен независимо от формата на обучение и при улеснени процедури и гратисен период по главницата до 4 години.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитът е предназначен е за осигуряване на безгрижно следване на студента, за да може той да се наслади на хубавите години от живота си. Създаден е за финансиране на различни аспекти от образователния процес като таксите за обучение и образование в България или чужбина, но също така и на разходите на студента, свързани с учебния процес, предприетите от него пътувания, осигуряване на средства за така наречените work & travel бригади и други разходи.

Сред промоционалните условия на кредита са изгодният лихвен процент от 7.99% за кредити в лева и евро, при условие превод на работна заплата на поръчителя или студента; без превод на заплата лихвите са 8.90%. Предоставените промоционални условия са валидни само при изисквани сума над 2 000 лева, със срок за погасяването им над 24 месеца.

Получената сума може да бъде в размер до 15 000 лева или тяхната равностойност в евро. Друго благорпиятно условие на кредита е предоставянето на изискваната сума, без значение от формата на обучение на студента – независимо дали учи в редовна, задочна или дистанционна форма. Клиентът също така не е нужно да представи документи относно това какво смята да бъде предназначението на получената от него сума. Кредитът е предоставян без излишно сложни процедури и забавяния, като усвояването на получената сума става еднократно. Клиентът получава възможност за използване на гратисен период до 4 години при изплащане на главницата.

Студентският кредит предоставя на клиента възможност за получаване на Ти Пакет, предназначен за студенти между 18 и 25 години. При ползване на пакета, кредитополучателят може да използва разплащателна сметка, за която не плаща месечна такса за периода, докато ползва пакета. Към Ти Пакет клиентът полчава също карта Debit MasterCard PayPass, без дължима годишна такса за обслужване, както и достъп до интернет банкиране BankOnWeb, като клиентът е освободен от абонаментна такса за първата година на ползването ѝ.

Кредитът може да бъде заявен чрез изпращане на онлайн запитване от страна на клиента или при посещение на най-удобния за него офис на банката.