Пиреус Банк

Visa Classic с кредитен лимит до 10 000 лв. е предоставена с гратисен период от 45 дни и безплатно издаване

Кредитната карта с логото Visa може да бъде и златна, с осигурен кредитен лимит до 50 000 лв.

Средно (7 votes)
Повече Информация: 

Кредитна карта Visa Classic предоставя на клиента кредитен лимит до 10,000 лева, като нейното издаване е безплатно. Освен основната карта, той може да ползва и допълнителна, като заплаща за използването ѝ годишна такса.

Клиентът може да употребява картата си и за заплащане на стоки и услуги, без да дължи при това такси. Годишен лихвен процент при ползване на картата за осъществяване на покупки е 16.75%, а при теглене на суми в брой - 18%.

Сред специалните предимства, осигурявани от кредитните карти Visa, е това, че тя е приемана навсякъде по света. Клиентът може да тегли от нея в брой до пълния размер на кредитния лимит, като при изплащане на задълженията по нея ползва безлихвен гратисен период до 45 дни.

При всяка месечна вноска, той дължи минимално месечно погасително плащане в размер на 5% от общо дължимата сума. Осигурено му е също така и денонощно обслужване, през цялата седмица.

Банката предлага и карта Visa с обезпечение депозит с получаване на до 90% в зависимост от сумата по депозита, както и златна карта Visa Gold с лимит до 50 000 лв., годишен лихвен процент при покупки е 15.75%, при теглене в брой - 18% и безлихвен гратисен период от 45 дни.