Банка ДСК

Стандартен потребителски кредит при промоционални лехвени условия, валидни до 31 януари 2017 г. за кредити в лева или евро при условие превод на получаван доход по сметка в банката или поръчител - в зависимост от сумата.

При вземане на потребителски кредит от банката клиентът получава атрактивни лихвени условия при условие, че превежда своята работна заплата, пенсия или друг индивидуален доход по сметка в банката, както и възможност за кандидатстване онлайн.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Стандартен потребителски кредит с обезпечение залог на средства - на работна заплата или други получавани доходи, предоставя на клиента сума в размер от 500 до 10 000 лева. Срокът за изплащане на кредита е съобразен с възможностите на клиента, като това може да бъде от 18 месеца до 10 години, и е определян независимо от размера на получената сума.

Клиентът получава също така и възможност за ползване на гратисен период при изплащане на главницата в период до 3 месеца.

За кредитоискателя не са предвидени възрастови ограничения, като от него се изисква да превежда своята работна заплата, пенсия или да прави индивидуалени преводи по открита в банката разплащателна сметка.

Клиентът има право и на допълнителна лихвена отстъпка при условие, че се включи в програмата„ДСК Партньори“, изпълнявайки посочените условия - да превежда своята заплата/песния по сметка в банката, да заплаща минумум две комунални услуги чрез използване услугите на ДСК и да използва електронното банкиране „ДСК Директ".

Клиентът може да вземе и стандартен потребителски кредит до 35 000 лв. Обезпечението за получаване на потребителския кредит е поръчителство, като броят на поръчителите е определен съответно размера на изисквания от клиента кредит. При сума до 15 000 лв. кредитоискателят трябва да представи един поръчител.

Друг, предлаган от банката, промоционален потребителски кредит е този за пенсионери, с размер до 10 000 лв. и изплащане до 10 години, при превод на пенсия по сметка в банката.