ТексимБанк

Потребителският кредит на Тексим Банк може да бъде получен само чрез обаждане по телефона и без изискване за поръчители и превод на заплата, като клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 1 работен ден.

Потребителски кредит по телефона осигурява на своя получател сума до 7 000 лева

Средно (5 votes)
Повече Информация: 

Срокът за погасяване на получената сума е до 7 години, като изплащането става на еднакви месечни вноски. Годишният лихвен процент е променлив, минимум 13.95% и според индивидуалния профил на клиента. Лихвеният процент е определян за всеки клиент поотделно, като зависи от неговото финансово състояние - възможности и параметри на кредита.

За да получи потребителския кредит, клиентът трябва да няма неизплатени задължения към банки и други финансови институции. Той трябва да бъде български гражданин, а доходите му могат да са: от безсрочен трудов договор; договор за управление и контрол; от свободна професия; или при получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Кредитополучатели могат да бъдат лица, навършили 21 г. при подаване на искане за кредит, и не на повече от 65 години до изплащането на кредита.

Кандидатстването за кредита може да стане само чрез позвъняване на телефон на банката, като клиентът е освободен от изисквания за представяне на поръчители. Също така не е нужно да превежда работната си заплата по сметка в банката, както и да се съобразява с други утежнителни условия. Одобрението за кредита става в рамките на 1 работен ден, както и след това - получаването му, при улеснени процедури.

Клиентът може да кандидатства за получаване на кредита в клон на банката, както и в офис на Изипей. При кандидатстване в офис на Изипей, максималната сума, която може да получи е 5 000 лева. Нужните документи за получаването му са лична карта, при определени професии може да бъде изисквана и служебна бележка.

От банката също така предлагат експресен овърдрафт по телефона, също без изискване за поръчител и превод на заплата, получаване на сума до 3 000 и одобрение само за 1 час.