Societe Generale Експресбанк

Кредит "Компакт" за обединение на различни задължения в една месечна вноска, по-лесно и удобно, както и при по-изгодни условия, предоставен без изискване за поръчител.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Сред предимствата на потребителски кредит "Компакт" е възможността за обединяване на няколко кредита в един. Обединените задължения са погасявани само чрез една месечна вноска, която е по-изгодна за клиента.

Лихвеният процент на кредит "Компакт" е фиксиран и определен в зависимост от избрания от клиента срок за изплащането му, като понастоящем са предоставени промоционални условия. При кредит с изплащане до 10 години е предоставян с фиксиран лихвен процент - 8.65%.

По такъв начин той обединява своите задължения и намалява месечните разходи по обслужването им. Получената сума е в размер до 50 000 лева, а срокът за погасяване на кредита е до 10 години. Кредитът е отпускан без изискване за поръчител. Валутата на получената сума е в лева.

Кандидатстването за кредита може да стане в най-удобния на клиента офис на банката. Необходимите документи при кандадатстването са копие на личната карта на клиента и документи за доказване на неговия доход, както и за задълженията му към други банки.

Само при необходимост банката може да поиска от клиента допълнителни документи. Условие за получаване на кредита са той да превежда своята работна заплата по сметка в банката. Кредитополучателят може да избере дали да внася цялостната сума или част от нея, но вноската по сметката трябва да отговаря на 110% от размера на погасителната вноска по кредита.

Алтарнатива на този кредит при условие, че клиентът няма възможност да превежда своята заплата по сметка в банката, е кредит Кеш Експресо, за получаването на който се изисква поръчител.