Societe Generale Експресбанк

Понастоящем кредит "Експресо" е предоставен без изискване за поръчител.

Друго предимство на кредита е фиксираната за целия срок лихва, определена от избрания от клиента срок на изплащането му.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Потребителски кредит "Експресо" предоставя на клиента възможност за получаване на сума до 50 000 лева или тяхната равностойност в евро. Срокът за погасяването на получената сума трябва да бъде до 10 години. През целия период са гарантирани прозрачни и атрактивни лихвени условия.

Улеснение при кандидатстване за получаването му е освобождаване от изискването за поръчител – клиентът може да получи кредита само чрез гаранция на собствените си доходи. В срока за изплащане на кредита има включена възможност за ползване на 18 месеца гратисен период.

Клиентът може да се възползва и от предлаганите му по-изгодни условия, когато избере де превежда своя работна заплата по сметка в банката и чрез ползване на SMART пакет за предоставяне най-необходимите за клиента продукти и услуги за ежедневно банкиране, както и при издаване на револвираща кредитна карта.

Кредитополучателят може да използва и застраховка "Живот", която му гарантира защита за целия срок на кредита. Допълнителна защита му е осигурена и при условие, че избере застрахователна програма за Безработица и временна неработоспособност.

Кредит "Експресо" без изискване за поръчител предоставя на клиента фиксиран лихвен процент, определен съответно срока за изплащане на получената сума - фиксиран лихвен процент: при изплащане до 7 години - 9.35% в лева; 9.15% в евро и при изплащане от 7 до 10 години - 9.65% в лева; 9.25% в евро.

При кандидатстване за него, клиентът може да използва предоставения в сайта на банката кредитен калкулатор, като въведе изисквания от него потребителски кредит и желания от него срок за изплащането му, избере изискваната от него валута, като по такъв начин получи автоматично изчисление за условията. След това, той може да изпрати запитване за получаването му онлайн или да посети най-удобния за него офис на банката.