Пиреус Банк

Потребителският кредит е в промоция, с нисък лихвен процент при рефинансиране и допълнителен бонус към всеки кредит с размер над 3000 лв.

Сред предимствата са възможността за получаване на до 30 000 лв., при лихвени условия съобразно възможностите на клиента и предназначението на кредита

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Потребителският кредит предоставя на своя получател сума в размер от 1 000 до 30 000 лева. Срокът за погасяване е до 120 месеца.

Изискваното от клиента обезпечение за потребителския кредит е поне един поръчител, когато той е в размер над 10 000 лева. За получаване на сума от 1000 до 10 000 лева кредитоискателят е освободен от изискване на обезпечение. Допълнително условие за получаване на кредита е неговият получател да си е направил застраховка "Живот".

Лихвеният процент по кредита е променлив и в зависимост от предназначението на кредита и избора за гаранция - 7,70% с превод на работна заплата; 9,70% без превод на заплати; и 7,10% при рефинансиране на кредит над 10 000 лв. и превод на заплата.

Потребителският кредит може да бъде получен във всеки клон на банката, като необходимите за това документи са попълнена от клиента декларация за искането му, копие от личната му карта, както и документ за получаваните от него доходи.

Като допълнителен бонус към всеки кредит с размер над 3000 лв. е предоставена кредитна карта с одобрен лимит от 500 лв. и без годишна такса за целия срок.

От банката предлагат и потребителски кредит с ползване на пакетна услуга "Пиреос пакет заплата", при осигурена сума до 30 000 лева и променлив лихвен процент от 8,75% при погасяване до 60 месеца; и 9,55% - с погасяване над 60 месеца.