Първа Инвестиционна Банка

Потребителският кредит може да бъде получен в размер от 30 000 лв., за срок до 10 години и предварително одобрение само за 2 часа

*Освобождаване от изискването за поръчителство за получаването му като могат да бъдат изисквани други документи или обезпечение според индивидуалния профил на клиента.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Потребителският кредит предоставя на своя получател сума в размер до 30 000 лева. Кредитът може да бъде в лева или евро. Срокът за погасяване на получената сума е до 10 години.

Кандидатстването за кредита става бързо и лесно, като клиентът получава отговор до 2 часа дали е одобрен за него. Той трябва да представи само личната си карта и да попълни искане за отпускане на кредит. Когато искането е одобрено, клиентът може да получи изискваната от него сума, като усвояването ѝ става еднократно. Изплащането e на равни месечни вноски. Клиентът е освободен от такса при предсрочното му погасяване.

При кандидатстване за потребителски кредит до 10 000 лева или тяхната равностойност в евро, клиентът е освободен от изискване за поръчителство. Когато желаната от него сума е над 10 000 лева, според индивидуалния кредитен рейтинг на кредитоискателя, от него може да бъде изисквано обезпечение - представяне на един поръчител.

Лихвените условия по кредита са определяни в зависимост дали клиентът избере да превежда получавания от него доход по сметка в банката, като лихвата е определяна на годишна база и е формирана за първите три години и след това - за останалия период на кредита.

При превод на получаван доход по сметка в банката, клиентът заплаща 7.00% фиксирана лихва за първите три години, а за останалия период на кредита - 7.00%; без превод на доход по сметка, лихвеният процент е формиран по същия начин, като този път е 8.00% - фиксиран за първите три години и след това плаващ.

Потребителският кредит от Fibank е предназначен за всякакви текущи нужди, като например покупка на жилищно обзавеждане, на битова техника, на домакински уреди. Клиентът може да използва получената сума и за ремонта на своето жилище или автомобил, за заплащане на текущи битови задължения, както и на своето обучение. Повече за видовете и предназначението на потребителските кредити можете да прочетете в раздел "Често задавани въпроси".