Евро Лизинг

От компанията Евролизинг предлагат на своите клиенти финансов лизинг за употребявани моторни превозни средства от всеки тип.

От компанията предоставят финансови решения, съобразени с възможностите на клиента за плащане на лизинговите вноски, както и улеснена процедура по одобрението му.

Средно (7 votes)
Повече Информация: 

Финансовият лизинг на компанията е предназначен за закупуване на всички видове употребявани автомобили. На лизингополучателя е гарантиран персонален подход, като се среща с финансов консултант на институцията, който да му помогне при избор на лизинг.

Процедурата по кандидатстване е максимално бърза и улеснена, като клиентът получава одобрение в рамките на един работен ден. Осигурени са му ясни и опростени лизингови предложения, като при това няма скрити такси и комисионни.

Лихвата по лизинга е фиксирана за целия период на договора. Финансирането може да бъда получено от физически и юридически лица, както и от професионални и браншови групи.

Клиентът може сам да определи периода за изплащане на получената сума - между 6 и 24 месеца, както и за начина на внасяне на вноските. Когато избере да внася лизинга в касови салони на компанията е освободен от банкови такси. Получава също така и изгоден застрахователен пакет.

Лизингът може да бъде получен след като клиентът е избрал желания от него автомобил от автосалон или физическо лице. Той трябва да се свърже с финансов консултант на компанията, който да го запознае с условията на лизинга. След полученото одобрение, клиентът подписва договор за лизинг, като и са оформени допълнителните необходими документи.

След това автомобилът е регистриран и лизингополучателят може да го използва. Погасителните вноски могат да бъдат изплащани в салони на Евролизинг или по банкова сметка на дружеството. Начинът на изплащане на лизинга е съобразен изцяло с желанията и възможностите на клиента.