Пощенска Банка

От Пощенска Банка предлагат на своите клиенти лизинг за закупуване на леки и лекотоварни автомобили.

Автокредит може да бъде получен от физически и юридически лица за придобиване на нов или употребяван автомобил.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Лизингът може да бъде получен за закупуване на нови леки и лекотоварни автомобили, които да не надвишават 3,5 тона и да са предоставени от официални доставчици. Лизингополучател може да бъде физическо лице или собственик на предприятие.

Срокът за погасяване на получената сума е от 6 до 60 месеца. От клиента се изисква внасяне на минимална първоначална вноска от 15 %.

Употребявани леки и лекотоварни автомобили също могат да бъдат взети на лизинг от физически и юридически лица, като отново трябва да бъдат до 3,5 тона и получени от официални доставчици. Срокът за погасяване на кредит за употребяван автомобил е от 6 до 48 месеца.

Клиентът дължи минимална първоначална вноска от 25 % при взимането му. Условие за придобиване на употребяван автомобил е да не е на повече от 60 месеца от датата на първата им регистрация и в края на договорения за изплащане период да не бъде на повече от 84 месеца.

Минималната сума на лизинга на банката за финансиране на леки и лекотоварни автомобили е 5 000 евро без включено в цената ДДС. Изплащането трябва да бъде на равни месечни вноски. Валутата на получената сума е в евро, като зависи от съществуващия базов процент в евро. Право на кандидатите-физически лица е в 14 дневен срок да се откажат от сключване на договора за лизинг.

Изискване към тях е да застраховат актива със застраховка "Каско" и гражданска отговорност. Кандидатстването за него става чрез попълване на искане и представяне на лична карта. За повече информация относно лизинга клиентът може да се свърже със специалист на банката.