Уникредит Булбанк

"Кредит с финансово обезпечение" на УниКредит Булбанк е потребителски кредит за индивидуални клиенти на банката с изплащане до 10 години

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Чрез кредит с финансово обезпечение, клиентът може да спестява средства за текущи нужди. При възможност, той може да изплати получената от него сума в рамките на 10 години на равни месечни вноски.

Годишният лихвен процент на кредита е плаващ. Дължимите от клиента такси и комисиони са формирани съгласно Тарифата на банката. Като финансово обезпечение на кредита могат да служат блокирани парични средства; банкови гаранции; местни и чуждестранни държавни ценни книжа; местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа; взаимни фондове; и застраховки "Живот" със спестовен характер.