Първа Инвестиционна Банка

Потребителски кредит "Професионалист" от Fibank вече се предлага с предварително одобрение до 2 часа и в размер до 50 000 лв.

Атрактивните условия на кредита включват освобождаване на комисионна за отпускане и предсрочно погасяване на кредита и възможността за получаване на сума до 20 000 лв. без обезпечение

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредит "Професионалист" е отпускан при улеснена процедура и предварително одобрение до 2 часа. Размерът на отпуснатата сума може да бъде до 50 000 лева или равностойността им в евро. Срокът за погасяване на кредита е до 10 години. Усвояването на кредита се осъществява еднократно, чрез изтегляне на цялата сума.

За получаване на сума до 20 000 лв. не се изисква обезпечение. При взимане на сума над 20 000 лв. сума може да бъде изискан и 1 поръчител.

Годишният лихвен процент е определян в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател – минимум 6.50% фиксирана лихва за първите три години и мин. 6.50% плаваща лихва за останалия период.

Годишният процент на разходите е 6.81%. Таксата за предварително проучване и разглеждане на документи е в размер на 25 лева. Клиентът е освободен от комисионна за отпускане на кредита, както и при предсрочното му погасяване. Изплащането на кредита става на равни месечни вноски.