Пиреус Банк

Карта MasterCard на Пиреос е издавана срещу открит депозит в банката, с осигурен кредитен лимит до 90% от обезпечението

Сред предимствата на MasterCard с обезпечение депозит са възможността за ползване на безлихвен гратисен период от 45 дни

Средно (10 votes)
Повече Информация: 

Кредитна карта MasterCard предоставя на клиента максимален кредитен лимит, определян в зависимост от вида карта. При ползване на стандартна карта той е до 10 000 лева, а при златна - до 50 000 лева.

Кредитният лимит по картата е определян според размера на депозираните средства и може да достигне до 90% от ползвания за обезпечение депозит. Дължимата за ползването ѝ годишна такса също е определена в зависимост от вида карта.

Годишната лихва е 13.00%, когато тя бъде използвана за теглене на пари в брой и 10.00% - при правене на покупки. Клиентът ползва своята карта за заплащане на стоки и услуги, без да дължи за това такса. При осъществени покупки с нея, той ползва гратисен период от 45 дни. Дължимите такси са определяни в зависимост от Тарифата на банката.

С кредитна карта MasterCard е гарантирано удобство чрез възможността за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в целия свят. Картодържателят може също така да я ползва при покупки в Интернет. С картата могат да бъдат правени резервации за хотели, да бъдат наемани автомобили и други услуги.

За сигурността на клиента е предоставена възможността за получаването на безплатни sms или e-mail съобщения при осъществени с картата транзакции, като може да проверява наличността по нея чрез терминално устройство АТМ и електронното банкиране Winbank. MasterCard може да бъде използвана също така за заплащане на комунални услуги онлайн или през банкомат.

Клиентът може да вземе също и стандартна кредитна карта - MasterCard Standard, без обезпечение депозит, с кредитен лимит до 10,000 лева. и до 45 дни гратисен период.