АГБ Финанс

„Ей Джи Би Файнанс“ предлага кредити, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество - апартамент, къща, търговски и производствени обекти или земя, което трябва да се намира в и около по-големите областни центрове.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

„Ей Джи Би Файнанс“ предлагат много изгодни ипотечни кредити със следните условия. Размерът на отпуснатия кредит може да бъде от 5 000 до 500 000 евро. Срокът за погасяване на задължението може да бъде от от 1 до 10 години. Когато клиентът взема кредита като физическо лице, той не трябва да доказва своя дoход.

Клиентът е освободен от такса при предсрочно погасяване на кредита. Кредитополучателят може да се възползва и от възможността за гратисен период на лихва и главница.