Societe Generale Експресбанк

Потребителски кредит "Експресо" за 1 ден предоставя на клиента фиксиран лихвен процент за целия период на изплащане и максимална сума до 10 000 лева

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Сред атрактивните условия на "Експресо" са предоставеният промоционален фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита, високата сума на финансиране и освобождаването от изискване за поръчителство.

Потребителски кредит "Експресо" предоставя на клиента възможност за одобрение и отпускане на изискваната от него сума за един работен ден, при положение, че той отговаря на условията на банката. Получената сума може да бъде в размер до 10 000 лева, а срокът за погасяване на кредита е до 60 месеца.

Кредит "Експресо" е предназначен да разнообразните нужди на клиента. Той може да го използва за осигуряване на средства за покупка на обзавеждане и битова техника за своя дом, както и за неговия ремонт. Клиентът може да употреби получената сума също така, за да си купи автомобил, да заплати своето образование, за осъществяване на планирано от него пътуване, както и да други непредвидени нужди.

Освен експресното обслужване, потребителският кредит осигурява на клиента атрактивни лихвени условия. Лихвеният процент е фиксиран за целия срок на кредита - 9.35% за кредити в лева. Кредитополучателят може да гарантира пред банката със собствените си доходи, без да е нужно да представя поръчител.

През целия период на кредита са му гарантирани прозрачни и изгодни условия. За да се предпази от неблагорпиятни непредвидени неудобства, клиентът може да си направи застраховки Безработица и Временна неработоспособност.

Кандидатстването за кредита става чрез изпращане на онлайн запитване, където клиентът попълва изискваната от него сума за получаване, както и своите лични данни. Друг начин за кандидатстване е при посещение на най-близкия до клиента офис на банката.

Условие за получаване е клиентът да превежда работната си заплата или друг доход, получаван от него, по сметка в банката. Той може да избере дали тези пари да бъдат превеждани в пълен размер или частично, като общата получавана сума трябва да отговаря на 110% от размера на погасителната вноска по кредита.

На клиентите, които нямат възможност да превеждат доходите си по сметка в банката, е предложен кредит, подобен на "Експресо", наречен "Кеш Експресо", за получаване на който е изискван един поръчител, отговарящ на условията на банката.