Пиреус Банк

ПИРЕОС-УНИЦЕФ представлява специална дарителска карта, чиито притежател помага на децата на България и получава 1% бонус при всяка покупка в страната ни.

Сред преференциалните условия при ползване на картата са полученият сертификат за дарителство, специалните лихвени условия и осигурената сигурност на плащанията.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При ползване на дарителска карта клиентът получава 1% месечен бонус при осъществяване на покупки в страната ни, като това не трябва да бъде повече от 50 лева.

При всяка транзакция клиентът става също така благодетел и помага на децата в нужда чрез даряване на 0.10 лева, а в допълнение от банката даряват още 0.20 лева - колкото повече пазарувате, толкова повече дарявате.

Картодържателят е освободен от такси при заплащане на стоки и услуги в търговски обекти. Годишният лихвен процент е 18% при покупки и 20% за теглене на пари в брой. Гарантирана е по-ниска лихва, кагато ползва получената сума за рефинансиране на задължения по кредитна карта, издадена от други банки - 10% годишен лихвен процент. Осигурена е сигурност чрез получаване на безплатни съобщения при извършени с картата транзакции и ползваната ЧИП технология.

Клиентът може по всяко време да провери наличния баланс по нея чрез терминално устройство АТМ и ползване на Winbank, осигуряваща сигурност на електронните транзакции. Той може да ползва своята дарителска карта и при заплащане на комунални услуги, като прави това чрез Интернет или от банкомат.