Societe Generale Експресбанк

Бизнес кредит „Партньор” за оборотни и инвестиционни средства за малки и средни предприятия е предоставян без изискване на бизнес план и възможност за ползване на застраховка от "Сожелайф"

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитът е предназначен за предприятия с годишни продажби до 3 милиона лева, чиито собственици искат да развиват още, имайки визия за бъдещето им. Бизнес кредитът "Партньор" може да бъде отпуснат в размер до 350 000 лева или тяхната равностойност в евро.

Едно от предимствата на кредита е осигурената бърза и лесна процедура за кандидатстване. За получаване на сумата не е нужно предоставяне на бизнес план. Кредитополучателят може да осигури допълнителна сигурност за своя бизнес чрез предоставената му застрахователната програма Живот от Сожелайф.

Бизнес кредита предоставя възможност за лесно и бързо реализиране на желания от клиента растеж. За по-доброто обслужване са разработени три вида кредити в рамките на бизнес кредит "Партньор" – за оборотни средства, за инвестиционни проекти и комбиниран.

Бизнес кредит "Партньор" за оборотни средства предоставя на клиента най-подходящата схема за финансиране при нуждата от оборотни средства за предприятието му, съобразена с бизнес цикъла на неговата дейност. Клиентът може да получи овърдрафт или кредит с погасителен план.

Предоставен му е избор на валута между лева или евро. Срокът за погасяване на предоставената сума е определен до 10 години с преразглеждане на 12 месечен период. Размерът на получената сума може да бъде от 10 000 лв. до 350 000 лв.
Бизнес кредит "Партньор" за инвестиционни проекти осигурява финансиране на инвестиционни проекти, включително придобиването на търговски и офис площи като офиси, складове и магазини.

Валутата на кредита може да бъде в лева или евро. Срокът за погасяването му е от 24 до 120 месеца. За него е предвиден гратисен период до 6 месеца. Клиентът може да получи сума от 10 000 лв. до 350 000 лв. Той трябва да вземе минимум 15% лично участие в проекта.

Бизнес кредит "Партньор" за оборотни средства и инвестиционни проекти е предвиден за нуждите на една нова инвестиция. При всяка нова инвестиция клиентът може да има нужда от финансиране и на оборотен капитал. Банката предлагаи двете възможности.

При предпочитане на този комбиниран вариант, клиентът си осигурява балансиране на финансите на своя бизнес както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Нужното обезпечение за получаване на такъв кредит може да бъде ипотекиран имот, залог на оборудване или паричен депозит. Възможен е и избор на друг вид обезпечение, което клиентът трябва да договори с банката.