Пощенска Банка

Инвестиционен бизнес кредит за покупка на помещение на Пощенска Банка е предназначен за всички клиенти, които искат да реализират своите бизнес планове и да си набавят необходимата за това среда, с финансиране на до 800 000 лева

Сред предимствата на кредита е предоставеният дълъг период за погасяването му и възможността за кандидатстване онлайн.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредит за покупка на помещение е предназначен за разрастване бизнеса на клиента, като му предоставя възможността както да си набави необходимия му офис, така и да реализира своите инвестиционни проекти. Кредитът му позволява да модернизира и разшири дейността на своето предприятие.

Бизнес кредит е предоставян във валута лева или евро, като размерът му може да бъде до 800 000 лева или съответно - 400 000 евро. Срокът за погасяване на получената сума може да бъде до 20 години. Лихвеният процент при изплащане на кредита е определян в зависимост от финансовия профил на клиента. При изплащането му той може да се възползва от предоставения гратисен период до 6 месеца.

Като обезпечение за получаване на кредита може да служи залог върху движимо имущество или ипотека на недвижимо имущество. Друг вариант е клиентът да представи поръчител, който може да бъде юридическо или физическо лице; или да предложи друго допустимо обезпечение.

Погасяването на кредита става според избора на клиента на равни (анюитетни) месечни или тримесечни вноски. Дължимите от него такси са формирани съгласно тарифата на банката.