Оптимал Кредит

Предлаганите от Оптимал Кредит потребителски кредити предоставят на своите клиенти възможност за получаване на суми до 1500 лева

Сред предимствата на кредитите са тяхното бързо одобрение, както и възможността за получаване на по-големи суми при ползване на следващи

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Предлаганите от финансовата институция продукти са Оптимал Класик и Оптимал Пенсионер.

Потребителски кредит Оптимал Класик е бърз и удобен кредит, предназначен за физически лица. След кандидатстване за него клиентът може да получи изискваната от него сума в рамките на 1 ден, само срещу представяне на личната си карта.

Изплащането на бързия кредит става на седмични вноски, като при това от институцията гарантират фиксирана лихва и това, че няма скрити такси. Когато клиентът изплаща редовно своя кредит, той може да се възползва от преференциалните отстъпки при взимане на следващи продукти, както и може да кандидатства за по-висока сума.

Редовните клиенти на институцията могат да се възползват също и от възможността за рефинансиране на ползвания от тях кредит, като получи финансиране, преди да са го изплатили. В зависимост от вида на ползвания от тях кредит, те могат да получат и отстъпка при последната вноска по него.

При взимане на потребителския кредит, клиентът може да получи сума в размер от 200 до 1500 лева. Когато кандидатства за бърз кредит за първи път може да получи до 1000 лева. За това не са изисквани обезпечения и не е нужно поръчителство. За по-бързото му вземане не е нужно попълване на излишна документация, а единствено да бъде попълнен формуляр и представено копие на лична карта.

Бързият кредит Оптимал Пенсионер е предназначен за пенсионери. Той е предоставян бързо, лесно и удобно, като при това е съобразен с възможностите на клиента. Сред предимствата на кредита са бързото му одобрение, в рамките на 24 часа, и възможността за избор за погасяването му на месечни или седмични вноски. Клиентът може да получи сума в размер от 200 до 1500 лева.

Срокът за погасяването му е от 2 до 12 месеца. При ползването му не са начислявани скрити такси или комисиони. Погасяването му става удобно, като кредитен консултант посещава клиента в дома му.