Търговска Банка Д
Макс кредит: 
100% стойността на имота

Кредит „Наш дом“ е предоставян при промоционални условия, валидни до 31 декември 2016 г., като при погасяване редовно на вноските по кредита е осигурен бонус до 2% от лихвата за първите 5 години.

Търговска Банка Д
Макс кредит: 
Според условията по договор

Агрокредити на Д Банк предоставят на клиента кредити за земеделски производители като клиентът е освободен от такса за откриване на разплащателна сметка, по която получава одобрената субсидия.

Търговска Банка Д
Макс кредит: 
Според условията по договор

Потребителски кредит с парично обезпечение на „Д Банк” е предназначен за клиенти, които са инвестирали за определен срок спестяванията си в „Д Банк”.