Токуда Банк

Потребителският кредит "Токуда Медика Овърдрафт" е предназначен за финансиране на текущи нужди на клиента, който трябва да бъде свързан с медицинска, ветеринарна, стоматологична и фармацевтична дейност.

Токуда Банк
Макс кредит: 
Според размера

Кредит Токуда Агро е предназначен за осигуряване на оборотни средства като може да бъде използван от клиента по няколко начина - като стандартен оборотен кредит; като кредитна линия; или револвиращ кредит на 3 транша.